close

Contact rapid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet'ur ad'ipisicing elit. Ab cu/piditate dignissimos doloremque eligendi necessitatibus omnis.

close

Formular cerere ofertă

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab cupiditate dignissimos doloremque eligendi necessitatibus omnis.

  Nume (obligatoriu)

  E-mail (obligatoriu)

  Telefon (obligatoriu)

  Observații

  Politica de confidentialitate

  Politica de confidentialitate

  POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL A

  LICEULUI TEORETIC MITROPOLIT IOAN METIANU ZĂRNEȘTI

      Liceul Teoretic Mitropolit Ioan Metianu, instituție publică prelucrează date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art. 6 alin. (1) lit. b), c), d), e), în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit în calitate de operator.

       Liceul Teoretic Mitropolit Ioan Metianu vă păstrează datele în siguranță. Am luat toate măsurile tehnice și organizaționale (atât din punct de vedere fizic cât și electronic) pentru protejarea și securizarea datelor.

      Atunci când există o relație de colaborare între noi și dumneavoastră (candidat angajare, angajat, elevi, părinți/tutori, absolvenți), ne oferiți acces la câteva date cu caracter personal. Dintre acestea putem aminti:

          CNP, Vârsta, Data Nașterii, Cetățenie, Număr Telefon, Locul Nașterii, Naționalitate, Nume și Prenume Mama & Tata, Stare Civilă, Sex, Etnie, Religie, Semnătura, Poza, Informații de natură Juridică, Studii și certificări, Adresa Fizică, Adresa E-mail, Date din CI, Certificat Naștere, Dosar Medical, Înregistrări Audio-Video, Situația Școlară.

     Informațiile prezentate mai sus sunt necesare în realizarea documentației obligatorii pentru realizarea activităților de învățământ. Preluarea de date cu caracter personal se face în majoritatea cazurilor în varianta fizică, ca ulterior să fie transformată electronic și introdusă în programele informatice destinate activității noastre.

    Aceste programe informatice au bazele de date stocate fie local într-un sistem de back-up redundant și securizat sau pe serverele naționale/la furnizorii aplicațiilor și sunt protejate împotriva accesului neautorizat.

      Toate documentele și serviciile noastre ce implică preluarea și prelucrarea datelor cu caracter personal au fost construite în așa fel încât să conțină o clauză de confidențialitate și/sau un paragraf prin care se solicită consimțământul dumneavoastră în preluarea și prelucrarea acestora.

       Mai jos sunt câteva exemple de situații în care Liceul Teoretic Mitropolit Ioan Metianu folosește aceste date:

  • Înscriere elevi.
  • Realizare transferuri, diplome, burse și alocații.
  • Completarea registrelor de acte de studii, a proceselor de notare în catalogul letric și cel electronic.
  • Participarea la evenimentele școlare
  • Concursuri de angajare
  • Întocmirea contractelor de angajare
  • Întocmirea delegațiilor și a adeverințelor
  • Întocmirea contractelor de colaborare cu terții
  • Întocmirea contractelor de vânzare/cumpărare
  • Desfășurarea activității interne de management și centralizare a informațiilor preluate de la elevi, părinti/tutori, clienți și colaboratori (persoane fizice sau juridice) sau din diverse activități comerciale, stocarea lor pe bază de îndosariere și ulterior arhivare în Arhiva proprie
  • Diverse acțiuni financiar-contabile și juridice
  • Diverse activități operaționale și administrative

      Drepturile persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal se regăsesc în dispoziţiile art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului Europei din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

       Permisiunile și drepturile dumneavoastră:

  • Aveți posibilitatea de exprimare a acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
  • Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a cere rectificarea datelor dacă acestea nu sunt corecte.
  • Dreptul de acces la datele cu caracter personal
  • Dreptul la portabilitatea datelor
  • Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal
  • Dreptul de a restricționa utilizarea datelor cu caracter personal
  • Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal

        Liceul Teoretic Mitropolit Ioan Metianu a luat toate măsurile de securitate necesare (fizice și electronice), pentru a vă aduce la cunoștință și proteja modelul de funcționare, preluare și prelucrare, cât și aspectele legate de confidențialitate și consimțământ, în ceea ce privește manipularea datelor cu caracter personal.

  Contact Icon
  expand_less
  Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
  Sari la conținut